Vergaderingen HuurdersPlatform Seyst in 2021
Locatie: Kantoor "Woongoed"
Agenda:

Maandag 30 Augustus
Maandag 27 September
Maandag 18 Oktober
Woensdag 28 Oktober ALV
Maandag 22 November
Maandag 20 December

Wanneer men vragen heeft en een vergadering wil bijwonen moet men contact opnemen met het
secretariaat