Vergaderingen HuurdersPlatform Seyst in 2021
Locatie: Kantoor "Woongoed"
Agenda:

Maandag 30 Augustus
Maandag 27 September
Maandag 18 Oktober
Woensdag 3 November ALV
Maandag 22 November
Maandag 20 December

Wanneer men vragen heeft en een vergadering wil bijwonen moet men contact opnemen met het
secretariaat