Bewonerscommissie: Den Dolder

Voorzitter D. van den Hooff D. van den Hooff
Secretariaat B. van den Dijssel B. van den Dijssel
Penningmeester A. van den Hoven A. van den Hoven
Lid J. van Buren
Lid B. Nimwegen-van Drie
Lid M. Premseler
Lid T. Hesterman
Lid J. Bouwmeester
Lid I. Steenbeek-Kostermar