Bewonerscommissie: Verzetswijk complex 302

Secretaris/Penningmeester Corry Wergers
Lid Manfred Wagner