HuurdersPlatform Seyst

Het HuurdersPlatform Seyst komt op voor de belangen van alle huurders van Woongoed. De leden adviseren en overleggen met Woongoed over zaken die alle huurders aangaan. Het HuurdersPlatform heeft op een aantal onderwerpen instemmingsrecht, bijvoorbeeld over aanpassingen in de servicekosten en het vaststellen of wijzigen van de samenwerkingsovereenkomst.

Hoe werkt het HuurdersPlatform Seyst?

Dat doen wij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over plannen van Woongoed. Het Platform kan invloed uitoefenen op het beleid en beheer van Woongoed. Over beleidszaken, zoals woningtoewijzing, huurverhoging, servicekosten, nieuwbouw, renovatie-investeringen en energiebesparingsbeleid vindt direct overleg plaats tussen Woongoed en het HuurdersPlatform Seyst. Woongoed Zeist houdt serieus rekening met de inbreng van het HuurdersPlatform.

 

_DSC4512
_DSC4500